hebben de eer u kennis te geven van hun voorgenomen huwelijk

waarvan de voltrekking zal plaatsvinden

in Amsterdam op 11 mei 2011.

De Feestavond is op 13 mei